Sociala Medier mm

Vi har skapat en Discord-kanal för alla våra medlemmar.

När man blivit medlem i föreningen så går man med i Discord. Annars kommer man inte kunna göra någon på kanalen.

Discord

 

Vår Facebook-grupp är öppen för alla.

Facebook