Verksamhetsplan 2021

Verksamhetsplan 2021

 

Av rådande omständigheter gällande Covid-19 föreslår styrelsen följande verksamhetsplan. Detta gäller så länge Fysiska träffar ej rekommenderas av staten.

Verksamhetsutveckling:

Köra en digital spelträff var tredje vecka. Detta läggs ut på föreningens discord.

Försöka genomföra ett höstlovs lan

Påverkan:

  •       Arbeta för att ändra kommunens Bidragsregler

 Styrelsen lägger även fram ett ändringsförslag på Logotyp. Denna vi får se idag kommer vara grund logotypen som används till olika tryck och annat.

Andra logotyper kommer tas fram med samma grund för hemsida mm.